Free Video Cutter Joiner  là một công cụ tuyệt vời trong việc xử lí video với các thao tác cắt, ghép vô cùng nhanh chóng và đơn giản.