CCleaner là công cụ đã trở nên quen thuộc với chức năng chính là dọn dẹp, tăng tốc máy tính, sửa chữa Registry, kèm các công cụ hệ