• Hệ thống

    Download Take Ownership – Cấp quyền quản trị Administrator

    Trong quá trình làm đẹp máy tính thì đôi lúc bạn cần phải chỉnh sửa file hệ thống. Tuy nhiên, do vấn đề bảo mật mà Microsoft đã chặn việc đổi tên hay xoá file để không bị lỗi hệ thống. Nếu bạn có kinh nghiệm và am hiểu file này dùng làm gì thì vẫn có cách để làm chủ dữ liệu đó. Take Ownership chính là những gì bạn cần trong những lúc này. Chắc hẳn khi tìm kiếm bạn hay thấy họ hướng dẫn thêm Take Ownership vào Menu chuột phải có đúng không nào ?. Mienphiaz.com cung cấp link download file reg chuẩn để bạn dễ dàng cấp…