Tag: Xoá file cứng đầu

Download Take Ownership – Cấp quyền quản trị Administrator

Trong quá trình làm đẹp máy tính thì đôi lúc bạn cần phải chỉnh sửa file hệ thống. Tuy nhiên, do vấn đề bảo mật mà Microsoft đã chặn việc đổi tên hay xoá file để không bị lỗi hệ thống. Nếu bạn có kinh nghiệm và am hiểu file này dùng làm gì thì […]

MienphiAZ.com - Chuyên trang download phần mềm. Frontier Theme